Activitats anteriors

El mal alumne

Estampa

Text

Visita comentada al projecte El mal alumne amb els seus creadors
27 de juny a les 14 h i a les 18.30 h

El mal alumne. Pedagogia crítica per a intel·ligències artificials estudia els mecanismes de la visió artificial i l’aprenentatge per mitjà de xarxes neuronals. Avui dia, les màquines veuen i aprenen, però què vol dir “veure i aprendre”? És possible pensar una pedagogia crítica per al seu aprenentatge? Com podem subvertir els usos normatius –comercials i de monitorització– d’aquestes eines? El projecte d’investigació s’orienta a experimentar en aquest camp per mitjà de tres estratègies bàsiques: produir aprenentatges alternatius, valorar els resultats inesperats d’aquestes eines (moltes vegades considerats errors) i aconseguir fer parlar aquestes eines no de les imatges sinó d’elles mateixes, amb l’objectiu de revelar característiques del seu aprenentatge.

En aquesta presentació s'hi podran veure resultats audiovisuals produïts amb xarxes de classificació d'imatges, de reconeixement d'objectes i de generació d'imatges; es faran alguns experiments en directe i s'explicarà la recerca duta a terme.

Del 21 al 28 de juny:
Instal·lació interactiva visitable

 

Video

Enllaços

Enllaços

Col.laboradors

Col.laboradors

Cafè Schilling

Cafè Schilling

Hangar

Art Barcelona Associació de Galeries

Art Barcelona Associació de Galeries